Materiaal

Het vaardigheids- en simulatiecentrum werd uitgerust met hoog technologische modules, software en simulatiemateriaal.

Toegang kan bekomen worden door middel van een reservatie via het online reservatieformulier.

De gebruiker dient het lokaal en bijhorend materiaal volledig en in een behoorlijke staat achter te laten.

Het onderhoud gebeurt door de gebruikers en instructors en op jaarlijkse basis door middel van een onderhoudscontract met de leveranciers.

Er werd een inventaris opgesteld van alle materiaal in het skillslab aanwezig.

 

Materiaallijst 2011

VUB Skillslab • ©2013 • skillslab.vub.ac.be
Faculteit Geneeskunde & farmacie • Dienst Geïntegreerd Begeleidingslandschap Jette
Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BEL • Tel: +32 (2) 477 42 04 • Fax: +32 (2) 477 42 17
Pagina gegenereerd in 0.033 seconden.