Vaardigheden

Training EHBO en reanimatie

Omschrijving cursus

De cursus omvat Basic Life Support (BLS) en automatische externe defibrillator (AED), reanimatie met behulp van hulpstukken, reanimatie van kinderen en zuigelingen, advanced life support (ALS), werken met beademingsballon, airway management, aanleren van manuele bifasische defibrillatie, European Resuscitation Council (ERC). De zelfstandige training EHBO en reanimatie gebeurt via het skillslab. Hiervoor dient de student eerst een afspraak te maken.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn EHBO en reanimatie

Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
1e/2e/3e Bachelor
1e/2e Master
vanaf 1e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: Medische Vaardigheden I.

Asepsie

Omschrijving cursus

Deze cursus omschrijft de preventie van overdracht van micro-organismen en de bijhorende standaardvoorzorgen. Er wordt ook aangeleerd hoe op een correcte manier de handen worden ontsmet, steriele handschoenen worden aangedaan, een operatieschort wordt aangetrokken, masker wordt opgezet.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: Medische Vaardigheden II en NEJM.org.

Taping en Acute niet-heelkundige wondzorg

Omschrijving cursus

Deze module omvat een practicum 'verbanden' en een initiatie wondzorg met nadruk op aseptisch werken, reinigen en ontsmetten van een wonde en correct gebruik van wondzorgmateriaal.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
2e Bachelor
vanaf 2e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Venepunctie & Infuusbeleid

Omschrijving cursus

In deze module wordt de techniek aangeleerd om op een correcte en steriele wijze een bloedafname uit te voeren. Ook het afnemen van hemoculturen komt aan bod en bloedafname met een vleugelnaaldje. Het klaarmaken vaan een infusieleiding met infuuszak. Hoe men op een correcte en steriele wijze een infuus plaatst, fixeert, het debiet regelt en hoe men op een correcte wijze een infuus verwijdert. Deze vaardigheid wordt aangeleerd op een fantoom en op een medestudent.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Booster vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
3e Master
vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Injecties

Omschrijving cursus

In deze module wordt de techniek aangeleerd voor de parenterale toediening van een geneesmiddel door middel van een injectie hetzij intraveneus, hetzij intramusculair, hetzij subcutaan, hetzij intradermaal alsook intramedulaire toediening

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Evaluatie van de longfunctie

Omschrijving cursus

Het beoordelen van de longfunctie alsook het gebruik van piekstroom en het gebruik van inhalatoren

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
1e Master
vanaf 1e Master

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Wondhechting

Omschrijving cursus

In deze cursus leren de studenten de principes van een goede wondhechting. Ze leren naald en naaldvoerder op een correcte manier gebruiken om een aantal knopen te maken o.a. een enkelvoudige hechting, een donati-hechting

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Booster vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
1e Master
3e Master
vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

ECG

Omschrijving cursus

Het aanlegen van de elektroden, goede interpretatie van ECG

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Booster vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
2e Master
vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Bloeddrukmeting & cardiovasculair onderzoek

Omschrijving cursus

In deze module wordt bloeddrukmeting aangeleerd.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Onderzoek van de man en plaatsen van blaaskatheter

Omschrijving cursus

Deze module omvat het klinisch onderzoek van penis en scrotum en het klinisch onderzoek van de prostaat. Alsook het plaatsen van blaas katheter

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
Vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Onderzoek van de vrouw en plaatsen van blaaskatheter

Omschrijving cursus

De cursus omvat het borst- en gynaecologisch onderzoek bij de vrouw. In deze module wordt de gynaecologische anamnese buiten beschouwing gelaten en wordt uitvoerig aandacht besteed aan het lichamelijk onderzoek en het afnemen van cervixcytologie. Alsook het plaatsen van een blaas katheter.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Booster vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
3e Master
Vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Thorax onderzoek

Omschrijving cursus

In deze module wordt ingegaan op het afnemen van een algemene en specifieke anamnese bij patiŽnten met aandoeningen van thorax en longen. In deze module wordt het algemeen klinisch onderzoek van de thorax aangeleerd waaronder inspectie, palpatie, percussie, auscultatie. Ook de vaardigheid bloeddrukmeting wordt aangeleerd.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Training klinische consultvoering
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
2e Bachelor
1e/2e/3e Master
Vanaf 2e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Abdominaal onderzoek

Omschrijving cursus

Deze module behandelt het fysisch onderzoek van de normale buik: inspectie, auscultatie, percusie, palpatie. Deze module behandelt ook het afnemen van een anamnese bij buikklachten

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Booster vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
2e Bachelor
1e Master
Vanaf 2e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Neurologisch onderzoek

Omschrijving cursus

Het neurologisch onderzoek begint met de observatie van de patiŽnt terwijl de anamnese wordt afgenomen. Vervolgens wordt het klinisch neurologisch onderzoek aangeleerd, dat steeds in een vaste volgorde en op een uniforme manier dient te worden uitgevoerd

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn basisonderzoek
Booster vaardigheidslijn

Training klinische consultvoering
2e Bachelor
3e Bachelor
1e/2e Master
2e/3e Master

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Orthopedisch onderzoek

Omschrijving cursus

Aansluitend bij het blok "locomotorisch stelsel en de huid" wordt het klinisch onderzoek aangeleerd van het bovenste lidmaat, het onderste lidmaat en de werverzuil. Dit klinisch onderzoek wordt uitgevoerd op medestudenten

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn basisonderzoek
Booster vaardigheidslijn
2e Bachelor
1e/2e Master

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.
DVD over het orthopedisch onderzoek te verkrijgen in het Skillslab

Neus/keel/oor onderzoek

Omschrijving cursus

Deze module omvat diagnostische vaardigheden en therapeutische vaardigheden bij het onderzoek van de neus, van de keel en van het oor

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
3e Bachelor
Vanaf 3e Bachelor

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Ofthalmologisch onderzoek

Omschrijving cursus

Deze module omvat de anamnese, de inspectie (ook met oftalmoscoop), de visus, de gezichtsvelden, de pupil en pupilreflexen, de oogstand en oogbewegingen, het instilleren van zalf en druppels, aanleggen oogverband, meting intra-oculaire druk, oogfundusonderzoek e.a.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn 2e Master

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.

Verloskundige vaardigheden

Omschrijving cursus

In deze module worden de verloskundige vaardigheden aangeleerd

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn
Booster vaardigheidslijn
Zelfstandige training in het skillslab na reservatie
2e Master
3e Master
Vanaf 2e Master

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.
Meer materiaal kan je vinden in het skillslab van De Erasmus Hogeschool Jette.

Klinische consultvoering met Simulatie-Instructie PatiŽnten

Omschrijving cursus

Studenten voeren samen een volledig gesimuleerd consult met 1 Simulatie-Instructie PatiŽnt onder supervisie van een begeleidende arts. Op deze manier wordt een brug gevormd tussen aangeleerde vaardigheden en echt patiŽntencontact. Er worden verschillende casussen gespeeld met de nadruk op een integratie van het consultmodel met inleiding, anamnese, klinisch onderzoek, advies, therapie en planning.

Leeractiviteiten

Vaardigheidslijn 3e Bachelor
1e/2e/3e Master

Leermateriaal

De handleidingen en ander leermateriaal is te vinden op Point carre: ?.
Integratie consultmodel ikv klinische stages

VUB Skillslab • ©2013 • skillslab.vub.ac.be
Faculteit Geneeskunde & farmacie • Dienst Geïntegreerd Begeleidingslandschap Jette
Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BEL • Tel: +32 (2) 477 42 04 • Fax: +32 (2) 477 42 17
Pagina gegenereerd in 0.0327 seconden.